Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Agencijsko poslovanje

Aplikacija Agencijsko poslovanje namijenjena je svim pravnim subjektima koji posreduju u prodaji tuđih smještajnih kapaciteta i ostalih usluga i pravnim subjektima koji pružaju usluge prijave gosta i plaćanja poreza.

Dakle, aplikacija Agencijsko poslovanje namijenjena je turističkim agencijama. Aplikacija sadrži dvije logičke cjeline s pripadajućim funkcijama:
PRODAJA
- osnovni podaci
- ugovori s agencijama
- ugovori s davateljima usluga
- rezervacije
- praćenje rezerviranja kapaciteta
- praćenje zauzetosti kapaciteta
- obračun i fakturiranje usluga agencijama
- obračun i isplata davateljima usluga

RECEPCIJSKO POSLOVANJE
- rezervacije
- dolazak gosta
- praćenje boravka gosta
- uputnica i prijava boravka gosta
- odlazak gosta
- račun
- obračun davatelju usluga
- blagajničko poslovanje