Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iOS Osnovna sredstva

Aplikacija iOS - Osnovna sredstva zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS Intrnet Promona Poslovni Sustav.
Aplikacija za praćenje osnovnih sredstava osigurava uvid u nabavu, amortizaciju (i revalorizaciju), inventuru, rashod i isknjiženje osnovnih sredstava. Moguće je vršiti premještaj osnovnih sredstava po lokacijama, radnim jedinicama, kao i iz jedne nomenklaturne grupe u drugu.

Također su dozvoljene promjene vrijednosti kako pojedinom sredstvu tako i cijeloj nomenklaturnoj grupi. Sve promjene koje se dogode osnovnom sredstvu pamte se u njegovoj kartici, a o svakom osnovnom sredstvu moguće je voditi napomene.


Omogućeno je da se u financijskom knjigovodstvu otvori temeljnica za svaku promjenu osnovnog sredstva.

Pored svih potrebnih izvještaja zastupljeni su i SPL obrazac, izvještaji za popunu statističkih izvještaja, kao i ID obrazac, porezne kartice, karton primanja djelatnika, obrazac DNR, JOPPD itd. Svaki izvještaj može se definirati da daje zbroj za isplate za mjesec obračuna ili za isplate u kalendarskom mjesecu. Svi obračuni se spremaju u arhivu i trajno pamte, pa je izvještavanje moguće za bilo koji obračun.


Dakle aplikacija iOS - Osnovna sredstva moderna je internet (cloud) aplikacija za vođenje osnovnih sredstva i događaja na njima.