Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Poslovne aplikacije

Skup poslovnih aplikacija za vođenje poslovanja trgovačkih, uslužnih i proizvodnih tvrtki čine Promona poslovni sustav. Aplikacije zaokružuju ukupno poslovanje i potrebe korisnika.

Blagajna

Aplikacija je namijenjena je svim poduzećima za obradu poslova blagajne, kunske ili devizne. Posebna pogodnost vođenja blagajničkog poslovanja pruža se knjigovodstvenim servisima.    Pročitajte više

Financijsko knjigovodstvo

Aplikacija je namijenjena je svim poduzećima za vođenje glavne knjige (financijsko knjigovodstvo) i knjige salda računa poslovnih partnera (kupaca i dobavljača).    Pročitajte više

Fakturiranje usluga

Aplikacija je namijenjena je svim poduzećima za fakturiranje usluga i roba koje pružaju tj. prodaju svojim poslovnim partnerima.    Pročitajte više

Kadrovska evidencija

Aplikacija omogućava praćenje podataka o djelatnicima. Moguće je pratiti preko 5000 podataka, koji su raspoređeni na 16 kartica, a mogu se tiskati pomoću tridesetak izvještaja.    Pročitajte više

PDV pravne osobe

Aplikacija PDV pravne osobe namijenjena je svim poduzećima za obradu poslova ulaza i izlaza računa. Uz neophodne osnovne (matične) podatke, vode se knjiga primljenih računa (UR-a) i knjiga izdanih računa (IR-a).    Pročitajte više

PDV fizičke osobe

Aplikacija PDV fizičke osobe namijenjena je svim fizičkim osobama za obradu poslova evidencije primitaka i izdataka.    Pročitajte više

Materijalno-robno knjigovodstvo

Materijalno-robno knjigovodstvo predviđeno je za praćenje toka roba, materijala i troškova kako za neprofitne radne organizacije tako i za trgovačka društva, po skladištima, obračunskim jedinicama, radnim nalozima i mjestima troška.    Pročitajte više

Skladišno poslovanje

Aplikacija je predviđena za praćenje toka roba, materijala i troškova po skladištima, obračunskim jedinicama, radnim nalozima i mjestima troška.    Pročitajte više

Prodajno mjesto

Za poduzeća koja se bave maloprodajom razvijena je PC kasa kao modul Materijalno - robnog knjigovodstva.    Pročitajte više

Obračun plaća djelatnika

Aplikacija služi za definiciju obračuna plaća, obračun i isplatu plaća, kao i za evidenciju svih potrebnih podataka za naknadno izvještavanje.    Pročitajte više

Obračun dohodaka

Ovaj modul podržava obračun drugih dohodaka kao što su Ugovor o djelu, nadzorni odbor, autorski honorar i stipendije.    Pročitajte više

Osnovna sredstva

Aplikacija za praćenje osnovnih sredstava osigurava uvod u nabavu, amortizaciju, inventuru i rashod osnovnih sredstava.    Pročitajte više

Uredsko poslovanje

Aplikacija je namijenjena je svim poduzećima za obradu poslova protokola, pisarnice, odnosno uredskog poslovanja. Aplikacija je organizirana tako da se može voditi glavna knjiga urudžbenih naloga.    Pročitajte više

Fakturiranje utroška vode

Aplikacija je namijenjena je svim poduzećima koja se bave isporukom vode i održavanjem vodovodnog sustava za fakturiranje usluga i roba koje pružaju.    Pročitajte više