Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Fakturiranje utroška vode

Aplikacija Fakturiranje vode namijenjena je svim poduzećima koja se bave isporukom vode i održavanjem vodovodnog sustava za fakturiranje usluga i roba koje pružaju.

Uz neophodne osnovne (matične) podatke, aplikacija pruža mogućnost izdavanja računa za korištenje usluge. Praćanjem plaćanja računa vode se točni podaci stanja potrošača preko kartice potrošača. Također je omogućeno praćenje zaduženja inkasatora. Izrada računa moguća je pojedinačna proizvoljno unoseći broj mjerila ili redoslijed liste čitanja.

Za brzo generiranje računa razvijen je modul za unos stanja mjerila preko ručnog računala. Uneseni podaci se prenose u bazu podataka i na osnovu njih se generiraju računi. Koristeći ovakav način unosa stanja mjerila izbjegavaju se greške kod prepisa stanja i ubrzava rad izdavanja računa jer nema dodatnih unosa. U zaglavlje računa moguće je dodati grafički logotip poduzeća. Izdana faktura prenosi se u knjigu IR-a u aplikaciji Likvidatura, kao i u temeljnicu u aplikaciju Financijsko knjigovodstvo i salda računa po unaprijed definiranim računima.