Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Skladišno poslovanje

Aplikacija Skladišno poslovanje sastavni je modul aplikacije Materijalno – robno knjigovodstvo. Aplikacija je predviđena za praćenje toka roba, materijala i troškova po skladištima, obračunskim jedinicama, radnim nalozima i mjestima troška.

Aplikacija je zamišljena tako da omogućava nadopunjavanje dokumenata s više lokacija gdje razne službe učestvuju u njegovu stvaranju. Definiranje dokumenta je slobodno tj. sam korisnik određuje vrstu, naziv i ostale osobine dokumenta. Omogućen je storno dokumenta ili dijela dokumenta.

Zbog bržeg unosa dokumenata omogućeno je kopiranje stavki iz jednog dokumenta u drugi dokument. Zbog stalne izmjene cijena dobavljača omogućen je prihvat cijenika iz Excel formata. Podaci se prenose u aplikacije PDV pravne osobe u knjige UR-a i IR-a i u Financijsko knjigovodstvo i salda računa u temeljnicu za knjiženje po unaprijed definiranim računima.