Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Blagajna

Aplikacija Blagajna namijenjena je svim poduzećima za obradu poslova blagajne, kunske ili devizne. Posebna pogodnost vođenja blagajničkog poslovanja pruža se knjigovodstvenim servisima.

Uz neophodne osnovne (matične) podatke, aplikacija omogućava izdavanje putnih naloga, kao i obračune putnih naloga. Samim izdavanjem i obračunom putnih naloga vodi se i knjiga službenih putovanja. Putni nalozi numerirani su automatski u rastućem redoslijedu unutar svake knjigovodstvene godine.

Aplikacija također obrađuje blagajnička izvješća s pripadajućim uplatnicama i isplatnicama. Svaka uplatnica i isplatnica automatski se upisuje u blagajničko izvješće. Također se automatski računa stanje blagajne (u kunama ili devizama blagajne), koje se vidi na stanju otvorenog blagajničkog izvješća. Zaključivanje blagajničkog izvješća računa tečajne razlike deviza u deviznoj blagajni. Blagajničko izvješće, isplatnice i uplatnice automatski dobivaju brojeve u rastućem redoslijedu unutar jedne knjigovodstvene godine. Isplatnice i uplatnice mogu se mijenjati samo kod nezatvaranog blagajničkog izvješća.