Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iBLG Blagajna

Aplikacija iBLG - Blagajna zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS - INTERNET PROMONA POSLOVNOG SUSTAVA.
Aplikacija BLAGAJNA namijenjena je svim poslovnim subjektima za obradu poslova blagajne. Aplikacija omogućava pored vođenja glavne blagajne, vođenje i više pomoćnih blagajni.

Aplikacija BLAGAJNA obrađuje blagajnička izvješća s pripadajućim uplatnicama i isplatnicama. Svaka uplatnica i isplatnica automatski se upisuje u blagajničko izvješće. Također se automatski računa stanje blagajne, koje se vidi na stanju otvorenog blagajničkog izvješća.

Aplikacija podržava i vođenje negotovinskih isplata, kao i izradu JOPPD obrasca. Pomoću aplikacije Blagajna može se vršiti izdavanje putnih naloga i njihov obračun. Na osnovu definiranog predujma i i obračuna putnog naloga generiraju se isplatnice bez naknadnog unosa.


Dakle aplikacija iBLG – Blagajna, moderna je internet (cloud) aplikacija za vođenje blagajne i putnih naloga poslovnih subjekata.