Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iOPD Obračun plaća djelatnika

Aplikacija iOPD - Obračun plaća djelatnika zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS Internet Promona Poslovni Sustav.

Aplikacija iOPD - Obračun plaća djelatnika služi za definiciju obračuna plaća, obračun i isplatu plaća, kao i za evidenciju svih potrebnih podataka za naknadno izvještavanje. Otvorenošću definicije obračuna plaća i vrsta plaćanja moguće je definirati i najsloženiji obračun prema bilo kojem pravilniku o radu. Aplikacija omogućava unos i obračun svih stupnjeva mirovinskog osiguranja, kao i obračun svih doprinosa, poreza i prireza. Godišnji obračun poreza na zadnjoj isplati u godini, omogućava saldiranje plaćanja poreza na nivou godine čime se izbjegava potreba predavanja porezne prijave.

Aplikacija omogućava unos i isplatu obustava djelatnika. Obustave mogu biti:

  • u postotku (članarine) gdje su stope definirane u razredima, a osnovica može biti bruto, neto poslije doprinosa ili neto poslije poreza i prireza
  • fiksne obustave
  • krediti koji se mogu saldirati u kunama ili devizama.

Na nivou jednog mjeseca može se izvršiti više dodatnih obračuna (akontacija) i jedan konačni obračun. Po obračunu dobivaju se svi potrebni izvještaji za isplatu plaća, kao i izvještaji za interne potrebe i financijsko knjigovodstvo. Zarade se prate po obračunskim jedinicama, kvalifikacijama, radnim nalozima i programima i izvorima financiranja. U isto vrijeme može se pripremati više obračuna neovisnih među sobom.


Pored svih potrebnih izvještaja zastupljeni su i SPL obrazac, izvještaji za popunu statističkih izvještaja, kao i ID obrazac, porezne kartice, karton primanja djelatnika, obrazac DNR, JOPPD itd. Svaki izvještaj može se definirati da daje zbroj za isplate za mjesec obračuna ili za isplate u kalendarskom mjesecu. Svi obračuni se spremaju u arhivu i trajno pamte, pa je izvještavanje moguće za bilo koji obračun.


Aplikacija sadrži i segment Evidencija prisustva na radu, što omogućava evidentiranje sati rada po vrstama zarada, radnim jedinicama, organizacijskim jedinicama, obračunskim jedinicama i radnim nalozima. Sati rada automatski se zbrajaju po navedenim grupama i na nivou mjeseca. Po grupiranju i sređivanju zarada, zarade se mogu djelomično ili u cijelosti prijaviti kao mjesečne zarade i prenijeti u obračun.