Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Fakturiranje usluga

Aplikacija Fakturiranje usluga namijenjena je svim poduzećima za fakturiranje usluga i roba koje pružaju tj. prodaju svojim poslovnim partnerima. Uz neophodne osnovne (matične) podatke, aplikacija omogućava unos, sklapanje i tiskanje ugovora.

Za svaki tip ugovora definiraju se zaglavlje i podnožje u kojima se navode uvjeti ugovora. Cijene iz ugovora mogu se definirati u kunama ili nekoj od valuta. Aplikacija pruža mogućnost izdavanja računa i predračuna za korištenje usluge. Zbog bržeg i jednostavnijeg rada, usluge predračuna i ugovora mogu se automatski prenijeti u račun. Ovaj prijenos je pojedinačan. Aplikacija pruža mogućnost i skupnog prijenosa usluga iz ugovora u račune. Prijenos je organiziran tako da se unutar jednog tipa odaberu ugovori za prijenos usluga u račune.

Aplikacija podržava posebnosti hotelskih kuća (fakture u kunama i devizama). Izdana knjiga faktura prenosi se u knjigu IR-a u aplikaciji PDV pravne osobe, kao i u temeljnicu u aplikaciji Financijsko knjigovodstvo i salda računa po unaprijed definiranim računima.