Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

PDV pravne osobe

PDV pravne osobe (IR-a, UR-a, PDV obrazac) Aplikacija PDV pravne osobe namijenjena je svim poduzećima za obradu poslova ulaza i izlaza računa. Uz neophodne osnovne (matične) podatke, vode se knjiga primljenih računa (UR-a) i knjiga izdanih računa (IR-a).

Pored potrebnih podataka vode se i podaci o pretporezu na dodanu vrijednost (PDV). Na osnovu ulaznih faktura i praćenja dospijeća plaćanja automatski se formiraju virmani za plaćanje tih faktura. Moguće je unijeti i virmane koji se ne odnose na fakturu. Plaćanje se vrši pomoći tiskanih virmana ili zbrojnog naloga za prijenos. PDV obrazac se generira na osnovu unesenih podataka.

Uneseni podaci prenose se u Financijsko knigovodstvo u temeljnicu za knjiženje prema unaprijed definiranim računima (kontima). Podaci iz aplikacija Fakturiranje usluga, Hotelsko poslovanje, Materijalno – robno knjigovodstvo prenose se u knjige UR-a i IR-a.