Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Osnovna sredstva

Aplikacija za praćenje osnovnih sredstava osigurava uvod u nabavu, amortizaciju, inventuru i rashod osnovnih sredstava. Moguće je vršiti premještaj osnovnih sredstava po lokacijama, radnim jedinicama ili poduzećima, kao i iz jedne nomenklaturne grupe u drugu.

Dozvoljene su promjene vrijednosti kako pojedinom sredstvu tako i cijeloj nomenklaturnoj grupi. Sve promjene koje se dogode u osnovnom sredstvu pamte se u njegovoj kartici, a o svakom osnovnom sredstvu moguće je voditi napomene koje se tiskaju uz karticu. Omogućeno je da se u financijskom knjigovodstvu otvori temeljnica za svaku promjenu osnovnog sredstva.

Sitnom inventaru pristupa se preko njegovog imena. Ako je potrebno moguće je sitni inventar svrstati u grupe pa i šifrirati. Aplikacija omogućava premještaj na drugu lokaciju kao i rashod, inventuru ili promjenu vrijednosti sitnog inventara. Podaci se prenose u financijsko knjigovodstvo i salda računa u temeljnicu za knjiženje po unaprijed definiranim računima i pravilima prijenosa.