Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

PDV fizičke osobe

Knjiga primitaka i izdataka, PDV obrazac

Aplikacija PDV fizičke osobe namijenjena je svim fizičkim osobama za obradu poslova evidencije primitaka i izdataka.

Moguće je voditi Knjigu primljenih (ulaznih) računa (UR-a) i Knjigu izdanih (izlaznih) računa (IR-a ), te se podaci prenose u Knjigu primitaka i izdataka, ili zasebno voditi Knjigu primitaka i izdataka.

Pored potrebnih podataka vode se i podaci o protuporezu i porezu na dodanu vrijednost (PDV). Na osnovu ulaznih faktura i praćenja dospijeća plaćanja automatski se formiraju virmani za plaćanje tih faktura. Moguće je unijeti i virmane koji se ne odnose na fakturu. Plaćanje se vrši pomoću tiskanih virmana ili zbrojnog naloga za prijenos. PDV obrazac se generira na osnovu unesenih podataka.