Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Financijsko knjigovodstvo

Aplikacija Financijsko knjigovodstvo i salda računa namijenjena je svim poduzećima za vođenje glavne knjige (financijsko knjigovodstvo) i knjige salda računa poslovnih partnera (kupaca i dobavljača). Aplikacija je organizirana tako da može voditi knjige za trgovačka društva, neprofitne organizacije ili proračunsko knjigovodstvo.

Dokumenti se jednom unose i knjiženjem temeljnica automatski je evidentiraju u obje knjige. Unosom stavki u temeljnicu moguće je unijeti i protu stavku ako se definira protuproračun. Na taj način jednim unosom unosimo dvije stavke. Povezivanjem plaćenih računa i uplata prate se plaćanja kupaca i plaćanja dobavljačima, a neplaćeni računi dobiju se pregledom ili izvodom otvorenih stavki.

Sva izvješća kao što su glavna knjiga, bruto bilanca, račun kartica, salda račun kartica poslovnih partnera, izvod otvorenih stavki, prihodi, rashodi itd. moguće je dobiti za bilo koje razdoblje i za bilo koju obračunsku jedinicu ili na nivou poduzeća. Aplikacija zadovoljava unos dokumenata za sljedeću godinu iako nije zaključena tekuća. Obračun kamata omogućava obračun i naplatu kamata kupcima zbog kašnjenja plaćanja. Generator izvještaja omogućavaju korisniku izradu izvještaja po želji, praćenjem odnosa i događaja s poslovnim partnerom daje uvijek uvid u status poslovnog partnera.