Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Hemodijaliza

Aplikacija Hemodijaliza podržava praćenje podataka o pacijentima i slanje računa prema HZZO-u. Kroz Matičnu knjigu mogu se pratiti i podaci za pripremu eventalnih transplatacija. Na jednostavan način se kreiraju računi na osnovi godišnje uputnice.