Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

Stacionar

Aplikacija Stacionar je namijenjena za praćenje stacionarnog liječenja pacijenat u Domovima zdravlja, te fakturiranje prema HZZO. Aplikacija podržava slanje podataka o prijemu i otpustu pacijenata prema CEZIH-u. Podržano je kreiranje računa i otpusnog pisma te slanje u elektronskom obliku.