Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

SKZZ Ordinacija

Aplikacija SKZZ ordinacija namijenjena je specijalističkim ordinacijama (specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite - SKZZ). Aplikacija je prošla provjeru spremnosti i dobila odobrenje za rad od HZZO-a.

Aplikacija podržava slijedeće funkcije:

- Rezerviranje termina za pregled pacijenata
- Prijem pacijenta u čekaonicu
- Dohvat e-uputnice ili unos papirnate uputnice
- Pregled pacijenata i unos nalaza
- Slanje e-nalaza na CEZIH
- Arhiva prethodnih nalaza pacijenata
- Automatsko generiranje računa na HZZO i računa za pacijenta
- Izrada datoteka za slanje računa HZZO- u i brojne druge funkcije i izvještaje